TÁO MÈO TƯƠI

Giá bán: 50k/kg (Hiện tại đã hết mùa táo mèo tươi. Mùa táo mèo tươi từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm)

TÁO MÈO KHÔ

Giá bán: 120k/kg

GIẤM TÁO MÈO

Giấm táo mèo nguyên chất 500ml giá: 95k

Giấm táo mèo đặc biệt 500ml giá: 120k

RƯỢU TÁO MÈO

Rượu táo mèo 500ml giá: 80k

Rượu táo mèo bình 5l (có trái) giá: 450k

Rượu táo mèo bình 5l (không có trái) giá: 650k